Aktualności

Koordynator/ka projektów

 • Oferta nr 2023/08 
 • Poziom stanowiska: Specjalista/tka  
 • Główne zadania:koordynacja projektów FSM realizowanych w państwach Partnerstwa Wschodniego  
 • Warunki zatrudnienia:umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony); umowa cywilnoprawna 
 • Miejsce pracy: Warszawa, możliwość pracy hybrydowej
  Planowany początek zatrudnienia: II połowa sierpnia 2023 r. 

W swojej pracy będziesz: 

 • Realizować zadania w ramach projektu ochrony ludności w Mołdawii wdrażanego przez oddział FSM w Kiszyniowie;   
 • Koordynować wsparcie eksperckie dla MSWiA Mołdawii;  
 • Wspierać inne wybrane projekty realizowane przez oddział FSM w Mołdawii (monitoring merytoryczny, zatrudnianie ekspertów, monitoring i raportowanie wydatków poniesionych po stronie polskiej) oraz realizować wybrane zadania dotyczące działań w Gruzji i Armenii (odbywanie podróży służbowych);   
 • Wspierać działania fundraisingowe oddziałów (przygotowywanie wniosków grantowych).     

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • dobra znajomość języków angielskiego oraz rosyjskiego, pozwalająca na ustne i pisemne komunikowanie się,  
 • doświadczenie we współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego i dobra znajomość ich realiów,  
 • min. 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów międzynarodowych (w tym doświadczenie w rozliczaniu projektów), 
 • bardzo dobra znajomość MS Office,  
 • umiejętności organizacyjne,     
 • umiejętność pracy w zróżnicowanym kulturowo zespole,     
 • elastyczność, umiejętność dostosowywania się do zmian,  
 • konsekwencja w realizacji powierzonych zadań.     

Dodatkowe, mile widziane kompetencje kandydata/tki: 

 • znajomość j. rumuńskiego, 
 • umiejętność pracy w środowisku MS 365 oraz Google. 

Oferujemy:   

 • wartościową pracę, która ma potencjał zmiany rzeczywistości na lepsze; 
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR;      
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;     
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów możliwie szybko, nie później niż 16 sierpnia 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2023/08”. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Czekamy na: Curriculum Vitae  

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku Specjalisty/tki wynosi od 7000 do 9000 zł brutto. 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 31 października 2023 r.   

Skip to content