Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Kierownik/czka programu z zakresu ochrony ludności

Kierownik/czka programu z zakresu ochrony ludności

Oferta nr 2023/07 

 • Poziom stanowiska: Specjalista/tka lub Starszy/a specjalista/tka 
 • Główne zadania:kierowanie programem dotyczącym ochrony ludności w Ukrainie 
 • Warunki zatrudnienia:umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony) 
 • Miejsce pracy: Warszawa  

Szukamy osoby, która weźmie odpowiedzialność za proces wdrożenia programu i zespół, który będzie realizował projekty z tego zakresu. 

W swojej pracy będziesz: 

 • współtworzyć koncepcję programu z zakresu ochrony ludności, 
 • budować zespół realizujący działania z ww. zakresu i koordynować jego pracami, 
 • opracowywać plany operacyjne wdrażania programu z zakresu ochrony ludności, 
 • nadzorować pod kątem merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym prowadzone działania, 
 • nawiązywać i utrzymywać relacje z kluczowymi interesariuszami,  
 • monitorować i inicjować zmiany w prowadzonych działaniach. 
     

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • doświadczenie w zakresie efektywnej realizacji projektów (najlepiej dotyczących Ukrainy), 
 • umiejętność kierowania zespołem, 
 • umiejętność opracowywania wniosków projektowych, najlepiej potwierdzona sukcesami, 
 • logiczne myślenie i precyzyjna komunikacja, 
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i ukraińskiego, 
 • doskonała znajomość sytuacji społeczno-politycznej w Ukrainie, znajomość zagadnień dot. systemów ochrony ludności, 
 • znajomość aplikacji MS365 oraz Google Workspace,  
 • otwartość na używanie nowych technologii.
   

Oferujemy:   

 • wartościową pracę, która ma potencjał zmiany rzeczywistości na lepsze; 
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR;      
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;     
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów możliwie szybko, nie później niż 16 września 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2023/07”. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 

Czekamy na: Curriculum Vitae  

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku Specjalisty/tki wynosi od 7000 do 9000 zł brutto, Starszego specjalisty/tki – 7500 zł do 10000 zł brutto.  

 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 31 października 2023 r.  

Skip to content