Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyniku Postępowania nr FSM-2023-04-04

Informacja o wyniku Postępowania nr FSM-2023-04-04

Uprzejmie informujemy, że Postępowanie o udzielenie Zamówienia nr FSM-2023-04-04 prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, zostało rozstrzygnięte.

23. Oferta realizacji:

 1. w części 1. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 wszyscy oferenci
  zrezygnowali z realizacji umowy
 2. w części 2. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 wszyscy oferenci
  zrezygnowali z realizacji umowy
 3.  w części 3. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M2 oferta złożona przez
  MERCUS PSQ SP. Z O. O., NIP 5272800987 o wartości 2 723 000 PLN brutto została uznana za
  najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.
 4. w części 4. Zamówienia dotyczącej zakupu 7 autobusów kategorii M3 oferta złożona przez
  Creobus Sp. z o.o., NIP 83931751073 o wartości 4 550 000 PLN brutto została uznana za
  najkorzystniejszą spełniającą wszelkie wymagania Zamawiającego.
Skip to content