Aktualności

Manager/ka biura

Oferta nr 2023/05  

Poziom stanowiska: Młodszy/a specjalista/tka lub Specjalista/tka 

Główne zadanie: koordynacja pracy biura 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia 

Miejsce pracy: Warszawa 

W swojej pracy będziesz: 

 • dbać o prawidłowy przepływ korespondencji i dokumentów; 
 • czuwać nad skrzynką mailową i odbierać telefony przychodzące; 
 • zarządzać kalendarzem spotkań i wydarzeń; 
 • współpracować z usługodawcami zewnętrznymi, zawierać umowy; 
 • planować budżet działu i zarządzać nim; 
 • realizować zamówienia na potrzeby biura; 
 • utrzymywać kontakt z administratorem budynku; 
 • wspierać pracowników i zarząd w kwestiach organizacyjnych; 
 • zarządzać archiwizacją dokumentów; 
 • dbać o estetykę i porządek w biurze i salach spotkań. 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • doświadczenie w realizowaniu podobnych zadań; 
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego; 
 • bardzo dobra organizacja pracy; 
 • wysokie umiejętności komunikacyjne (precyzyjne komunikowanie się);   
 • dokładność i skrupulatność w realizowaniu powierzonych zadań 
 • śmiałość w proponowaniu i wdrażaniu rozwiązań; 
 • asertywność i umiejętność współpracy z innymi; 
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.  

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego lub angielskiego pozwalająca na skuteczne komunikowanie się; 
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google. 

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie; 
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów; 
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;     
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu zespołu HR. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 10 lipca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2023/05”. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 

Czekamy na: Curriculum Vitae 

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku młodszego/ej specjalisty/tki wynosi od 5000 do 7000 zł brutto, a wynagrodzenie na stanowisku specjalisty/tki wynosi od 7000 brutto do 9000 zł brutto.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:  

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 31 września 2023 r.   

Skip to content