Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Mołdawscy ratownicy z wizytą w Polsce

Mołdawscy ratownicy z wizytą w Polsce

Fundacja wspiera mołdawski Główny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w stworzeniu grupy poszukiwawczo-ratowniczej, która w przyszłości będzie mogła uzyskać certyfikację Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG) i pracować w jej ramach. Mołdawianie są na dobrej drodze.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dla nich szereg szkoleń i warsztatów, m.in. z wykorzystania elektronicznego sprzętu poszukiwawczego i ciężkiego sprzętu do tworzenia dostępu, wykonywania przebić i cięcia elementów konstrukcyjnych. W lutym tego roku mołdawska grupa wzięła udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji – uratowała dziecko spod gruzów zawalonego budynku i pomogła wielu poszkodowanym.

W tym roku intensyfikujemy wspólne działania. W marcu gościliśmy w Polsce grupę pięciu oficerów, m.in. dowództwo misji ratowniczej, która pomagała w Turcji. Celem ich wizyty było nawiązanie kontaktów, poznanie rozwiązań w straży pożarnej oraz organizacji i pracy naszych grup poszukiwawczo-ratowniczych. Mołdawscy goście zwiedzili poligon Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Krakowie, gdzie spotkali się z polskimi strażakami uczestniczącymi w misji w Turcji oraz obserwowali egzaminy psów ratowniczych. Ponadto delegacja odwiedziła m.in. Komendę Główną PSP, Komendę Powiatową PSP Warszawa Zachodnia oraz gminę Nadarzyn i miejscową OSP, a także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gdzie zaznajamiała się z polskimi rozwiązaniami dotyczącymi OSP, edukacji i prewencji przeciwpożarowej.

Wszystkie wizyty odbyły się w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału kluczowego personelu mołdawskiej grupy poszukiwawczo ratowniczej GISN – cz. 2, Civil Protection Moldova 2023”.

Projekt jest realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii i finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt realizowany jest we współpracy z polską organizacją iHelp.

Skip to content