Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie o numerze FSM-2023-03-01

Zapytanie o numerze FSM-2023-03-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na doradztwie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w zakresie wsparcia lepszego zarządzania instytucji oraz koordynacja 5-8 działań priorytetowych ustalonych w porozumieniu z partnerami

Dokumentacja Zapytania Ofertowego o numerze FSM-2023-03-01 jest dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/744673, na której jest również prowadzona procedura przetargowa.

Termin składania ofert upływa 30-03-2023 o godz. 9:00:00.

Skip to content