Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty nr FSM-2022-11-15 

Informacja o wyborze oferty nr FSM-2022-11-15 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest  udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do magazynu w Pruszkowie lub we Lwowie komputerów osobistych przenośnych (minimum 500 sztuk z opcją zwiększenia dostawy o maksymalnie 300 sztuk) na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na Ukrainie wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Wybrana w procedurze negocjacji fakultatywnych dodatkowa oferta realizacji zamówienia złożona przez MBA System Sp. z o.o, ul. J. Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa NIP 5242872114o wartości 1 156 200 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

W załączeniu  

  1. Protokół oceny ofert
Skip to content