Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-01-05

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-01-05

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę co najmniej 500 łóżek składanych do magazynu we Lwowie (Ukraina) z opcją zwiększenia dostaw o maksymalnie 500 sztuk

Oferta realizacji zamówienia złożona przez MediCardia Monika Modlińska, 66-003 Zabór, ul. Toskańska 4, NIP 9251545747 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu Protokół z prac Komisji Przetargowej

Skip to content