Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-01-01

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2023-01-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na przygotowanie specyfikacji technicznej dla Zamówienia Publicznego przewidującego zakup ponad 100 pojazdów kategorii M2 i M3 w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego.

Oferta przygotowania specyfikacji złożona przez Jerzego Folgę została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu Protokół z pracy Komisji Przetargowej

Skip to content