Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2022-12-06

Wyniki Postępowania Zakupowego nr FSM-2022-12-06

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że dokonała zakupu w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu, którego przedmiotem jest natychmiastowy zakup i dostawa agregatów prądotwórczych w tym – 500 szt. agregatów prądotwórczych o min. mocy znamionowej 8 kW (cz.1), oraz 375 szt. agregatów prądotwórczych o min. mocy znamionowej 5,5 kW (cz.2.) do magazynu w Pruszkowie (PL) lub we Lwowie (Ukraina) – celem dostarczenia ich jako pomoc humanitarna dla ukraińskiej ludności cywilnej, głównie za pośrednictwem samorządów ukraińskich. Dostawa agregatów jest związana z nasilonymi atakami bombowymi Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną, która pozbawiła miliony Ukraińców dostępu do energii elektrycznej i ciepła – co w okresie zimowym grozi katastrofą humanitarną. 

Komisja zadecydowała, że oferta realizacji  

dostawy co najmniej 500 agregatów o minimalnej mocy znamionowej 8,5 kW (część 1) złożona przez Pezal Product Line Sp. z o.o. ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo NIP 58 331 65 070 o wartości 2 392 350 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego 

dostawy co najmniej 375 agregatów o mocy do 5,5 kW (część 1) złożona przez Pezal Product Line Sp. z o.o. ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo NIP 58 331 65 070  o wartości 1 259 212.5 PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

W załączeniu Protokół z pracy Komisji Przetargowej

 

Skip to content