Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Konferencja LEADER UE-Mołdawia

Konferencja LEADER UE-Mołdawia

Ponad 400 krajowych i międzynarodowych gości zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich spotkało się  w Mołdawii. Wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć w zastosowaniu podejścia LEADER w Mołdawii jako metody rozwoju tych obszarów, to najważniejsze punkty wydarzenia.

W ubiegłym roku podejście LEADER zostało uznane przez mołdawski rząd za instrument polityki publicznej, tym samym Mołdawia stała się pierwszym i obecnie jedynym państwem spoza Unii Europejskiej, które wdraża tę metodę jako instrument polityki rozwoju obszarów wiejskich.

LEADER ożywia kraj
Już od ponad sześciu lat podejście LEADER przyczynia się do trwałej poprawy warunków życia i wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na mołdawskich wsiach. Wdrażanie podejścia LEADER, Fundacja Solidarności Międzynarodowej rozpoczęła w 2016 r., kiedy to utworzono pierwsze 8 Lokalnych Grup Działania (LGD). Obecnie ich liczba wzrosła do 48, obejmując 745 miejscowości wiejskich (ponad 50% obszarów wiejskich w kraju). Do tej pory LGD zrealizowały ponad 850 lokalnych projektów, które ożywiły regiony wiejskie w całym kraju, a kolejne 250 projektów lokalnych jest w trakcie opracowywania.
By LGD i Krajowa Sieć LEADER, zrzeszająca LGD z całego kraju, mogły tak prężnie działać, potrzebne było stworzenie odpowiednich ram prawnych, w czym Fundacja aktywnie współpracowała z Ministerstwem Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Dzięki tym działaniom Mołdawia stała się pierwszym i – jak na razie – jedynym krajem spoza Unii Europejskiej, który wdrożył podejście LEADER jako instrument polityki publicznej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak podkreśliła Natalia Gavrilita, premier Mołdawii: „Synergia między działaniami rządu a programami takimi jak LEADER jest niezwykle ważna, bo w wysiłki na rzecz modernizacji Mołdawii chcemy zaangażować całe społeczeństwo. (…) W tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego zatwierdziło finansowanie 37 LGD, przydzielając im 17,4 mln lei. Z tych pieniędzy powstaną i będą rozwijane przedsiębiorstwa, nowe miejsca pracy, zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i maszyny, odnowione przestrzenie i budynki o znaczeniu gospodarczym, społecznym, historycznym i kulturalnym, zmodernizowane lokalne usługi publiczne (…), rozwijana będzie turystyka wiejska”.

Nowe horyzonty
Podczas konferencji przedstawiciele 48 LGD zaprezentowali swoje wyroby na targach plenerowych, które promowały produkty lokalne, a także tradycję i turystykę wiejską. Przedsiębiorcy chętnie też opowiadali o tym, co ich zmotywowało do uruchomienia biznesu i jak się on rozwija.
Odbyły się także warsztaty tematyczne dotyczyły m.in. innowacji, turystyki wiejskiej, zaangażowania młodzieży na obszarach wiejskich, ochrony ludności, przedsiębiorczości społecznej jako sposobu stymulowania lokalnej gospodarki. Uczestnicy omówili też rozwiązania, które mogą usprawnić wdrażanie zmian w tych obszarach na poziomie lokalnym.
Wydarzenie oferowało również przestrzeń do wymiany doświadczeń z partnerami m.in. z Rumunii, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Estonii, Polski, Macedonii Północnej, Łotwy, którzy moderowali warsztaty na tematy związane z utworzeniem platformy EU LEADER, cyfryzacją, Smart village i monetyzacją produktów kultury, gospodarstwami rodzinnymi i utworzeniem eko-muzeów itp.

Lawrence Meredith, dyrektor ds. Partnerstwa Wschodniego i wzmocnienia instytucjonalnego w Komisji Europejskiej, optymistycznie podsumował perspektywy rozwoju podejścia LEADER: „Jednym z podstawowych priorytetów UE jest współpraca ze społecznościami lokalnymi w celu zapewnienia wymiernych korzyści ludności. (…) Wierzymy, że instytucjonalizacja podejścia LEADER w Mołdawii jest kluczowym punktem zwrotnym na europejskiej drodze tego kraju.”

 

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej wspólnie z mołdawskim Ministerstwem Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego oraz Krajową Siecią LEADER, przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu „EU4Moldova: Społeczności Lokalne”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska pomoc.

Skip to content