Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Zapytanie ofertowe Nr FSM-2022-09-01

Zapytanie ofertowe Nr FSM-2022-09-01

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

dostawa, przeprowadzenie prac instalacyjnych oraz szkoleń z obsługi wielowarstwowego tomografu komputerowego do Żytomierskiego Szpitala Obwodowego im. O.F. Horbaczewskiego na Ukrainie. 

Przewidywany termin realizacji zamówienia  –  maksymalnie 45 dni od obustronnego podpisania umowy. 

Dokumentacja Zapytania Ofertowego o numerze FSM-2022-09-01 jest dostępna na stronie  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/676690 

na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Oferty można składać do 3 listopada 2022 r. godz. 12.00 

Skip to content