Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-09-18

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-09-18

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest zaplanowanie i zorganizowanie 7-dniowego pobytu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego dla 22 osób wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Oferta realizacji usługi złożona przez Moc Biznesu, Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, NIP: 8941625707 o wartości 52 558,00 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

W załączeniu  

FSM-2022-09-18 Protokół Oceny Ofert 

Skip to content