Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Asystent/ka projektów w zespole ukraińskim

Asystent/ka projektów w zespole ukraińskim

Oferta nr 2022/14 

 • Poziom stanowiska: Młodszy/a Specjalista/ka 
 • Główne zadanie: wsparcie w koordynacji działań FSM realizowanych na rzecz Ukrainy 
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  
 • Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia 
 • Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)  

W swojej pracy będziesz: 

 • wspierać koordynatorów wybranych projektów FSM w Ukrainie w ich codziennej pracy;
 • dbać o porządek i kompletność dokumentacji projektowej;
 •  dostarczać koordynatorom informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji działań;
 • utrzymywać kontakty z organizacjami partnerskimi i jednostkami FSM w Ukrainie;
 •  monitorować osiągane rezultaty, cele, budżety poszczególnych projektów; 
  • przygotowywać wkład do raportów merytorycznych oraz finansowych na potrzeby FSM oraz donatora; 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą: 

 • dobra znajomość języka ukraińskiego (ewentualnie języka rosyjskiego) pozwalająca na skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie; 
 • umiejętność logicznego myślenia i sprawnego działania, 
 • wysokie umiejętności komunikacyjne (umiejętność jasnego i klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie);  
 • znajomość sytuacji społeczno-politycznej w Europie Wschodniej; 
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google. 

 

Dodatkowe atuty: 

 • doświadczenie w pracy projektowej; 
 • umiejętność sporządzania raportów merytorycznych i finansowych. 

 

Oferujemy:   

 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia przy realizacji zadań, które mają sens i stanowią realną pomoc dla Ukrainy, 
 • możliwość rozwoju przy wsparciu doświadczonego polsko-ukraińskiego zespołu pracowników FSM. 
 • sprzyjające warunki pracy (tryb hybrydowy) i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu;  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 30 listopada 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/14”. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
 

Czekamy na:  

 • Curriculum Vitae lub link do profilu w serwisie LinkedIn,   

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.   

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty wynosi od 4300 do 6000 zł brutto.  

Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl 

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.   

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 grudnia 2022.   

Skip to content