Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-08-03

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-08-03

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na usługi trenera trenerów (ToT) na rzecz budowy systemu orientacji zawodowej na Ukrainie wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Olenę Shyyan, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,  Lviv, Ukraina, 16 Dontsova St, apt.8, numer identyfikacji podatkowej w Ukrainie 2063818582  o wartości 7 000 euro została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Zamówienie jest realizowane w ramach programu EU4Skills na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

 

W załączeniu  

Protokół Oceny Ofert 

 

Skip to content