Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-07-08 ogłoszenie nr 2

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-07-08 ogłoszenie nr 2

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na dostawę do magazynu w Pruszkowie sprzętu medycznego w tym – co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) oraz co najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.). uwzględniła odwołanie firmy Walmed sp. z o.o. w zakresie pierwszej części zamówienia i uznała, że oferta firmy Walmed jest zgodna z warunkami zamówienia. 

Oferta realizacji zamówienia w zakresie 1 części (co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych -kardiomonitorów) złożona przez Walmed spółka z o.o., 05-500 Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 73, NIP: 951-20-23-210 o wartości 138 240 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert 
Skip to content