Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > „Wzmacnianie ochrony cywilnej”. FSM wspiera mołdawskie władze w budowie sprawnego systemu OSP

„Wzmacnianie ochrony cywilnej”. FSM wspiera mołdawskie władze w budowie sprawnego systemu OSP

W dniach 3-9 lipca odbyło się pierwsze szkolenie w ramach programu „Wzmacnianie ochrony cywilnej w Republice Mołdawskiej”. W szkoleniu brali udział mołdawscy strażacy oraz liderzy mołdawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Z kolei samorządowcy z gmin rozwijających lub tworzących OSP na swoim terytorium mieli wizytę studyjną.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Mołdawii (IGSU) oraz przedstawiciele tworzących się w Mołdawii ochotniczych straży pożarnych mieli okazję przejść pilotażowe szkolenie na poligonie strażackim w Wymysłowie oraz w OSP w Strzyżewie Smykowym. Z kolei primamerowie odwiedzili Urząd Miejski w Gnieźnie, Urząd Gminy Gniezno, Komendę PSP w Żninie, OSP w Modliszewie oraz Zdziechowie. Podczas tych spotkań primamerowie poznali polski system ochrony przeciwpożarowej oraz mechanizmy współpracy z lokalnymi samorządami.

Wszyscy uczestnicy mieli również okazję odwiedzić Komendę Powiatową PSP w Gnieźnie, poligon Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, OSP w Niechanowie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego. Wizyty w każdym z miejsc tworzyły okazję do dyskusji i uzyskania merytorycznego wsparcia ze strony urzędników, strażaków oraz działaczy przyjmujących delegację. Ma to ogromne znaczenie, bowiem jednym z celów projektu „Wzmacnianie ochrony cywilnej w Republice Mołdawskiej” jest wsparcie mołdawskich władz w stworzeniu programu szkolenia dla OSP oraz dzielenie się doświadczeniami samorządów w tworzeniu i wspieraniu lokalnych OSP.

Polska jako kraj, który od lat 90. XX wieku poczynił znaczne postępy w zakresie rozwoju systemu Ochotniczej Straży Pożarnej może być partnerem dla przedstawicieli z Mołdawii oraz udzielać porad związanych z reformą OSP.

Celem programu „Wzmacnianie ochrony cywilnej w Republice Mołdawskiej” jest wsparcie mołdawskich władz w budowie sprawnego systemu ochotniczych straży pożarnych. Projekt jest realizowany przez przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii i finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przy wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie.

Skip to content