Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > FSM-2022-06-05 przetarg na druk na Ukrainie

FSM-2022-06-05 przetarg na druk na Ukrainie

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk co najmniej ośmiu podręczników szkolnych w j. ukraińskim dot. orientacji zawodowej w łącznym nakładzie 43 000 egzemplarzy – z opcją zwiększenia nakładu do 60 000 egzemplarzy. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego w Ukrainie. 

    Dokumentacja przetargu o numerze FSM-20220605 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00223820/01 z dnia 2022-06-24 jest dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/631675, na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

     

    Skip to content