Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Mołdawia: inauguracja pierwszej ogólnopaństwowej edycji programu LEADER

Mołdawia: inauguracja pierwszej ogólnopaństwowej edycji programu LEADER

Wspieranie ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest jednym z głównych zadań Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii. Kilkuletnia promocja unijnego podejścia LEADER, które ma ułatwić realizację wspomnianego zadania, została dostrzeżona i doceniona przez rząd w Kiszyniowie.

Inauguracja projektu LEADER w Mołdawii, 3 czerwca 2022 r.

Jednym z czynników odpowiadających za szybki rozwój europejskich wsi w latach 90. było zastosowanie podejścia LEADER. U jego podstaw leży założenie, że zrównoważony rozwój i modernizacja obszarów wiejskich są możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i potencjału mieszkańców wsi. W ramach podejścia LEADER, aktywne jednostki mogą liczyć na wsparcie Lokalnych Grup Działania (LGD). Zadaniem tych grup jest zapewnienie merytorycznego oraz finansowego wsparcia mieszkańcom wsi w stawianiu pierwszych kroków przy tworzeniu lokalnych przedsiębiorstw i marek. Fundacja Solidarności Międzynarodowej promuje podejście LEADER w Mołdawii już od sześciu lat (więcej: link).

W tym czasie udało nam się wesprzeć utworzenie 47 LGD, które zrealizowały ponad 850 projektów na terenie całego państwa. Efekty prac zostały dostrzeżone przez władze w Kiszyniowie, które postanowiły wykorzystać zdobywane przez nas latami doświadczenie do przygotowania ram prawnych, niezbędnych do implementacji Krajowego Programu LEADER. Ich finalne przyjęcie jest uzależnione od powodzenia programu pilotażowego.

Inauguracja projektu

Inauguracja Krajowego Programu LEADER miała miejsce w piątek, 3 czerwca, w położonej ponad 40 km na północ od Kiszyniowa wsi Vorniceni. Lokalizacja nie była przypadkowa: to tam znajduje się jeden z modelowych biznesów powstałych w wyniku zastosowania podejścia LEADER, agroturystyka Vatra Dumeniului. Poprzez inaugurację projektu Mołdawia stała się pierwszym pozaunijnym krajem, który zdecydował się na wdrożenie podejścia LEADER na szczeblu państwowym.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, które wspólnie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej promowały podejście LEADER w Mołdawii, w tym: Marina Albu, Prezes Krajowej Sieci LEADER, Viorel Gherciu, Minister Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego oraz trzech ambasadorów urzędujących w Mołdawii: Tomasz Kobzdej, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej; Kent D. Logsdon, ambasador Stanów Zjednoczonych oraz Janis Mazeiks: ambasador Unii Europejskiej.

Moderatorem wydarzenia był Tomasz Horbowski, dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Kiszyniowie.

Inaugurację projektu połączono z podsumowaniem dotychczasowych rezultatów zastosowania podejścia LEADER w Mołdawii. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Mołdawii, Krajową Sieć LEADER w Mołdawii oraz Lokalne Grupy Działania, przy wsparciu partnerów rozwojowych: Unii Europejskiej, USAID i Polskiej Pomocy/ przedstawicielstwo Funduszu Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii.

Skip to content