Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-10

Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-04-10

 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę hurtowych ilości środków czyszczących wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części Zapytania Ofertowego. 

Oferta realizacji zamówienia w części 1 (50 000 kg proszków do prania) złożona przez POV-GOL. SP. ZO.O ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków; NIP 5241025234 o wartości 298 000 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Oferta realizacji zamówienia w części 2 (10 000 litrów płynu do mycia naczyń) złożona przez P.P.H.U. BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c ; 09-120 Nowe Miast,  Nowe Miasto Folwark 53 o wartości 34 400 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Oferta realizacji zamówienia w części 3 (10 000 litrów płynu uniwersalnego do czyszczenia) złożona przez POV-GOL. SP. ZO.O ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków; NIP 5241025234 o wartości 24 000 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

Oferta realizacji zamówienia w części 4 (10 000 litrów preparatów do mycia i czyszczenia toalet i urządzeń sanitarnych) złożona przez P.P.H.U. BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s. c. ; 09-120 Nowe Miast,  Nowe Miasto Folwark 53 o wartości 47 601 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Oferta realizacji zamówienia w części 5 (10 000 litrów mleczka lub żelu do mycia łazienki) złożona przez P.P.H.U. BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s. c. ; 09-120 Nowe Miast,  Nowe Miasto Folwark 53 o wartości 59 040 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Oferta realizacji zamówienia w części 6 (10 000 litrów płynów do czyszczenia wanien i brodzików w spreju) złożona przez POV-GOL. SP. ZO.O ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków; NIP 5241025234 o wartości 108 200 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”. 

 W załączeniu  

  1. Protokół Oceny Ofert 
Skip to content