Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr FSM-2022-03-05

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr FSM-2022-03-05

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Numer postępowania: FSM-2022-03-05

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00105174/01

Tekst: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze : FSM-2022-03-05 (2022/BZP 00105174/01) o udzielenie zamówienia na dostawę telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Mysłowicka 4, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.

Oferta realizacji zamówienia złożona przez Parser Sp. z o.o. ul. Szelenkierów 1/33, Warszawa 01-181, NIP 566-021-02-34 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej.

Skip to content