Ogłoszenia

Przetarg nr FSM-2020-03-03

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi audyt Fundacji Solidarności Międzynarodowej pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillar assessment.  

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-2022-03-03 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2022/BZP 00112834/01 jest dostępna na stronie Postępowanie: wybór firmy audytorskiej, która przeprowadzi audyt Fundacji Solidarności Międzynarodowej pod względem zgodności z unijnymi wytycznymi na potrzeby certyfikacji pillar assessment / to select an auditor firm which will audit Solidarity Fund PL for its compliance with the EU guidelines as needed for pillar assessment certification – Platforma Zakupowa, na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Skip to content