Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Mołdawia: drony zamiast ciągników

Mołdawia: drony zamiast ciągników

Czy drony mają szansę zastąpić ciągniki i przyczynić się do ochrony środowiska? Wygląda na to, że tak! Za dowód może posłużyć historia naszego partnera, Alexandra Casapu, który propaguje stosowanie nowych technologii w mołdawskim rolnictwie.

Blisko jedna trzecia ludności Mołdawii pracuje w rolnictwie. Jednym z czołowych wyzwań stojących przed tamtejszymi rolnikami jest zrównoważone wykorzystywanie posiadanych zasobów, które pozwoliłoby z jednej strony na utrzymanie tempa i jakości obecnej produkcji, a z drugiej na zachowanie dostępnych zasobów dla przyszłych pokoleń. Okazuje się, że w znalezieniu złotego środka pomocne mogą okazać się nowe technologie. Przykład: przedsiębiorstwo Aleksandra Casapu, który do uprawy roli wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki.

Mołdawski Elon Musk

Alexandra Casapu można nazwać Elonem Muskiem mołdawskiego rolnictwa. Nieszablonowe myślenie i szerokie horyzonty sprawiły, że postanowił wykorzystać nowe technologie w pracy na roli. Pierwszym krokiem w tym kierunku było założenie spółki Cabosal. Jej głównym celem stało się upowszechnienie idei wykorzystania najnowszych zdobyczy nauki i techniki w pracach rolnych. Pionierski projekt zakładał użycie dronów do nawadniania, nawożenia i oprysków pól. By jednak ruszyć z działalnością na większą skalę, Alexander Caspau potrzebował dofinansowania, które pozwoliłoby mu na zakup wymaganego sprzętu.

Pomysł stopniowego zastąpienia ciągników przez latające urządzenia nie od razu znalazł uznanie wśród potencjalnych donorów. Przez blisko półtora roku właściciel firmy Cabosal mierzył się z samymi odmowami. Było ciężko, bo nikt nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił – podkreśla z perspektywy czasu przedsiębiorczy Mołdawianin. Nic więc dziwnego, że nieoczekiwana oferta wsparcia projektu przez nasze kiszyniowskie biuro była dla niego sporym zaskoczeniem. Alexander Casapu – przedsiębiorca, który postanowił zrewolucjonizować moławskie rolnictwo.

Nie stracić plonów

Informacja o tym, że w Mołdawii powstała firma specjalizująca się w zbieraniu danych o jakości gruntów, wegetacji roślin, a także oferująca precyzyjne opryskiwanie pól – wszystko to przy pomocy nowych technologii – spotkała się z dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego. Jak pokazał przykład firmy Alexandra Casapu, wykorzystanie dronów w rolnictwie pozwala z wyprzedzeniem określić, czy na polu wystąpił jakiś problem i w porę interweniować, aby nie stracić plonów.

Precyzyjna technologia pozwala także oszczędzać wodę wykorzystywaną do działań w rolnictwie, szczególnie do nawadniania pól: – Przy tradycyjnej technice potrzebna była ogromna ilość wody, od 300 do 500 litrów na hektar. Z dronem zużywamy od pięciu do 20 litrów wody na hektar, co pozwala oszczędzać wodę, a także znacznie obniżyć koszty produkcji – podsumowuje Alexander Caspau.

Plany na przyszłość

Z perspektywy czasu właściciel prężnie już teraz działającej firmy Cabosal z dumą stwierdza – wcześniej dron był tylko opcją w gospodarstwie chłopskim, teraz jest bezpośrednim konkurentem dla tradycyjnej technologii. Sukces przedsięwzięcia i zbudowanie marki wśród lokalnych rolników sprawiło, że nasz partner postanowił pójść za ciosem i poszerzyć spektrum swojej działalności. Na pierwszy ogień ma pójść wykorzystanie nowoczesnej kartografii 3D w sadach i winnicach. Inicjatywą zainteresowali się licznie właściciele winnic i sadownicy.

Wspieramy mołdawskich przedsiębiorców

Projekt Alexandra Caspau wpisuje się w nasze działania w Mołdawii, których celem jest wsparcie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich. Wierzymy, że działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do podniesienia stopy życia lokalnych mieszkańców oraz zatrzymania procesu wyludniania Mołdawii. Więcej o naszej działalności w Mołdawii w reportażu Piotra Pogorzelskiego: Mołdawia. Przeciwdziałamy wyludnieniu kraju – Fundacja Solidarności Międzynarodowej (solidarityfund.pl)

Projekt został zrealizowany  w ramach prowadzonego przez FSM programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej współpracy rozwojowej oraz ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content