Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Przetarg nieograniczony nr FSM-2022-03-04

Przetarg nieograniczony nr FSM-2022-03-04

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej. 

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-2022-03-04 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00099384/01 jest dostępna na stronie Postępowanie: dostawa komputerów osobistych przenośnych (40 sztuk) na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej – Platforma Zakupowa, na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Skip to content