Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Zatrudnimy administratora/kę grantu

Zatrudnimy administratora/kę grantu

Oferta nr 2022/05 

Poziom stanowiska: Specjalista/ka  

Główne zadanie: administrowanie grantem FSM dot. rozwoju niezależnych mediów 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo   

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia 

Miejsce pracy: biuro FSM na warszawskim Żoliborzu (możliwość pracy częściowo zdalnej)   

  

W swojej pracy będziesz:  

 • Tworzyć koncepcję programu dotyczącego wsparcia rozwoju niezależnych mediów w krajach Partnerstwa Wschodniego i odpowiadać za jego realizację; 
 • Pełnić nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wdrażaniem projektów w ramach programu; 
 • Zarządzać budżetem programu; 
 • Zarządzać pracą zespołu odpowiedzialnego za realizację projektów; 
 • Nadzorować koordynację projektów wdrażanych przez organizacje partnerskie; 
 • Utrzymywać kontakty z donatorem i organizacjami partnerskimi; 
 • Tworzyć raporty merytoryczne i finansowe na potrzeby donatora. 

 

By dobrze wykonywać swoje zadania potrzebne będą:  

 • minimum 2-letnie doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów społecznych;   
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i znajomość języka rosyjskiego pozwalająca na skuteczne komunikowanie się;    
 • umiejętność logicznego i strategicznego myślenia,  
 • wysokie umiejętności komunikacyjne (umiejętność jasnego i klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie);   
 • bardzo dobra organizacja pracy; 
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google. 
     

Oferujemy:    

 • stabilną pracę w wiodącej w Europie organizacji działającej na rzecz rozwoju państw Partnerstwa Wschodniego;     
 • możliwość rozwoju u boku doświadczonych współpracowników oraz dzięki zewnętrznym szkoleniom i przy wsparciu działu HR;     
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji;    
 • sprzyjające warunki pracy i wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów, możliwość awansu;   

   

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów najpóźniej do 4 kwietnia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl z tematem wiadomości “Oferta 2022/05”. 

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
   

Czekamy na:    

 • Curriculum Vitae lub link do profilu w serwisie LinkedIn,    
 • Krótkie, treściwe uargumentowanie, dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić na to stanowisko (dokument w formacie pdf, maks. 3000 znaków)     

  

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.    

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagrodzeń pracowników FSM, podstawowe wynagrodzenie na stanowisku specjalisty wynosi od 5600 do 7200 zł brutto. 

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:   

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl   

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.    

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 maja 2022.    

Skip to content