Zapytania ofertowe

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Zapytania ofertowe > Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy.  Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-2022-02-03 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00061512/01 jest dostępna na stronie Postępowanie: Wybór eksperta ds. badania i analiz ukraińskiego rynku pracy – Platforma Zakupowa, na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Skip to content