Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

FSM ogłasza przetarg nieograniczony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór eksperta ds. narzędzi i metodyki realizacji orientacji zawodowej w szkolnictwie w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie 

Dokumentacja przetargu o numerze FSM-2021-12-03 oraz ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2021/BZP 00317604/01 jest dostępna na stronie Postępowanie: Wybór eksperta ds. narzędzi i metodyki realizacji orientacji zawodowej w szkolnictwie w ramach Programu EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie – Platforma Zakupowa , na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Skip to content