Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr FSM-2021-06-04

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr FSM-2021-06-04

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego usługi ewaluacji ex-post działań realizowanych przez FSM na rzecz reformy polityki społecznej na Ukrainie

Uprzejmie informujemy, że w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie o udzielenie zamówienia nr FSM-2021-06-04 prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej nie zostało rozstrzygnięte

Skip to content