Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w  ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) przedterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii (11 lipca 2021 r.) w  ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych (STO) planowany jest orientacyjnie od  7 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat;
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych;
  • posiadanie paszportu ważnego przez co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji;
  • znajomość języków angielskiego i mołdawskiego/rumuńskiego lub rosyjskiego w  stopniu zaawansowanym (minimum B2);
  • zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
  • Ważne: kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i  nie mogą posiadać obywatelstwa mołdawskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Mołdawii, doświadczenie związane z  obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

UWAGA: W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych mołdawskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed może wymagać oświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzenia testu na obecność wirusa (koszt testu, w wypadku zlecenia pokrywa Fundacja). Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne).

Fundacja zastrzega sobie prawo do  przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów z Polski do Kiszyniowa, pobytu w  Mołdawii (diety, noclegi, ubezpieczenie, test PCR przed wyjazdem) i  transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za  pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na  stronie:  Formularz Rejestracyjny

Zgłoszenia będą przyjmowane do  21 czerwca 2021 r. do  godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do  25 czerwca 2021 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content