Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia

Działając na podst. Art. 271. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o zmianie ogłoszeniaw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej, na której znajduje się pełna dokumentacja.

Informacja o zmianie ogłoszenia

Skip to content