Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne w Armenii 

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne w Armenii 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) przedterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii (20 czerwca 2021 r.) w  ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych planowany jest orientacyjnie od 17 do 23 czerwca 2021, a będzie on poprzedzony briefingiem online w dniach 14-15 czerwca, na którym obecność będzie obowiązkowa 

Wymagania: 

  • ukończone 18 lat; 
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych; 
  • posiadanie paszportu ważnego przez co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji; 
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub ormiańskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2); 
  • Zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR. Link:  https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex. 
  • kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Armenii. 

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki Kaukazu Południowego, zwłaszcza Armenii, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów. 

UWAGA: W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych armeńskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed może wymagać oświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzenia testu na obecność wirusa (koszt testu, w wypadku zlecenia pokrywa Fundacja). Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne). 

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Armenii (diety, noclegi, ubezpieczenie, test PCR przed wyjazdem) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie. 

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://solidarityfund.jotform.com/211291650978866  

Ze względu na pilny termin wyjazdu zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2021 r. do godz. 9:00. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 4 czerwca 2021 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji. 

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur. 

 

Skip to content