Mołdawia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na długoterminowych obserwatorów (LTO) przedterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii (11 lipca 2021 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów długoterminowych (LTO) planowany jest orientacyjnie od 8 czerwca 2021 r. do 17 lipca 2021 r.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat;
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
  • doświadczenie co najmniej 2 misji w charakterze obserwatora krótkoterminowego (STO) lub 1 misji w charakterze obserwatora długoterminowego (LTO) w międzynarodowych misjach obserwacji wyborów organizowanych przez OSCE/ODIHR lub Unię Europejską;
  • znajomość języków angielskiego i mołdawskiego/rumuńskiego lub rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2);
  • zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
  • ważne: kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa mołdawskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Mołdawii, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

UWAGA: W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych mołdawskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed może wymagać oświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzenia testu na obecność wirusa (koszt testu, w wypadku zlecenia pokrywa Fundacja). Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne).

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Mołdawii (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.
Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 maja 2021 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 21 maja 2021 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content