Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Inspirujące Kobiety: Mołdawianka, która stworzyła innowacyjną firmę budowlaną

Inspirujące Kobiety: Mołdawianka, która stworzyła innowacyjną firmę budowlaną

Firma budowlana Aleksandry Burcy – młodej nauczycielki i przedsiębiorczyni – to przykład, który pokazuje, że z odrobiną odwagi i wytrwałości oraz dzięki współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania biznes w Mołdawii może okazać się prawdziwym sukcesem.

Firma Aleksandry produkuje cegły LEGO, czyli budulec powstający z wykorzystaniem nowoczesnych i precyzyjnych metod hipertłoczenia. Jest to pierwsza firma na południu kraju, która wytwarza tego rodzaju materiały.
Początkowo dołożenie „pierwszej cegiełki” do stworzenia własnej firmy wydawało się niemożliwe. Jednak finansowanie i wsparcie ze strony Lokalnej Grupy Działania „Cismeaua Sudului”, czyli partnerskiej struktury wdrażającej podejście LEADER, przekonały młodą bizneswoman do realizacji swoich planów.

– Podejście LEADER niezwykle pomogło w rozwoju naszej miejscowości. Lokalne Grupy Działania wspierają nas, dają dostęp do finansowania i uczą, jak pisać projekty. Otwarcie firmy zachęciło mnie do tego, aby swoje dzieci wychowywać na miejscu i nie emigrować z rodzinnej wioski czy kraju. Jeżeli chcesz coś zrobić, to możesz to osiągnąć dzięki chęciom i wysiłkowi – zauważa Alexandra Burca.

Aleksandra jest zmotywowana i zdecydowana dalej rozwijać swoje przedsiębiorstwo i wiąże swoją przyszłość z Mołdawią.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) wspiera rozwój terenów wiejskich przy wykorzystaniu unijnej metody LEADER od 2017 r. W ramach naszych działań powstają Lokalne Grupy Działania zrzeszające samorządowców, przedsiębiorców i aktywnych mieszkańców gmin. Tworzą oni lokalne strategie rozwojowe i pozyskują środki na ich wdrożenie. Dzisiaj, działania LGDów obejmują 35% gmin wiejskich w Mołdawii, a same LGDy stały się ruchem na rzecz rozwoju lokalnego. W 2020-2021, przy wsparciu FSM, LGDy opracowały i sfinansowały 230 inwestycji rozwojowych. Rząd Mołdawii dostrzegł potencjał LGDów i od 2022 r. planuje wydatkować część środków budżetowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich za ich pośrednictwem.

W procesie wdrażania podejścia LEADER powstała Lokalna Grupa Działania „Cismeaua Sudului”, która obejmuje wsie Alexandru Ioan Cuza, Cişmichioi i Etulia, należące do Terytorium Autonomicznego Gagauzji oraz rejonu Kaguł. Ma na celu ożywienie aktywności kulturalnej, poprawę warunków życia, promocję tradycyjnych wartości oraz rozwój turystyki wiejskiej.

Podejście LEADER wdrażane jest w Republice Mołdawii przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju regionalnego i Środowiska Mołdawii, Krajowej Sieci LEADER w Republice Mołdawii, Unii Europejskiej, Polskiej Pomocy oraz USAID.

INSPIRUJĄCE KOBIETY

Wspólnie z naszym Przedstawicielstwem w Mołdawii publikujemy serię filmów przybliżających sylwetki kobiet związanych z wdrażaniem podejścia LEADER. To działaczki, które zbudowały swoje firmy od podstaw, działają jako menedżerki Lokalnych Grup Działania (LGD), a także zmieniają swoje miejscowości i pokazują, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu rozwój obszarów wiejskich jest możliwy.
Liczny udział aktywnych kobiet w roli menedżerek LGD – kluczowego elementu wdrażania podejścia LEADER – wcale nas nie dziwi. Jesteśmy im wdzięczni za ich entuzjazm i codzienną pracę przy tworzeniu sieci kontaktów, wsparciu lokalnych mieszkańców i motywowaniu społeczności wiejskich.

Skip to content