Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Inspirujące Kobiety: Mołdawianka, która stworzyła innowacyjną firmę budowlaną

Inspirujące Kobiety: Mołdawianka, która stworzyła innowacyjną firmę budowlaną

Firma budowlana Aleksandry Burcy – młodej nauczycielki i przedsiębiorczyni – to przykład, który pokazuje, że z odrobiną odwagi i wytrwałości oraz dzięki współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania biznes w Mołdawii może okazać się prawdziwym sukcesem.

Firma Aleksandry produkuje cegły LEGO, czyli budulec powstający z wykorzystaniem nowoczesnych i precyzyjnych metod hipertłoczenia. Jest to pierwsza firma na południu kraju, która wytwarza tego rodzaju materiały.
Początkowo dołożenie „pierwszej cegiełki” do stworzenia własnej firmy wydawało się niemożliwe. Jednak finansowanie i wsparcie ze strony Lokalnej Grupy Działania „Cismeaua Sudului”, czyli partnerskiej struktury wdrażającej podejście LEADER, przekonały młodą bizneswoman do realizacji swoich planów.

– Podejście LEADER niezwykle pomogło w rozwoju naszej miejscowości. Lokalne Grupy Działania wspierają nas, dają dostęp do finansowania i uczą, jak pisać projekty. Otwarcie firmy zachęciło mnie do tego, aby swoje dzieci wychowywać na miejscu i nie emigrować z rodzinnej wioski czy kraju. Jeżeli chcesz coś zrobić, to możesz to osiągnąć dzięki chęciom i wysiłkowi – zauważa Alexandra Burca.

Aleksandra jest zmotywowana i zdecydowana dalej rozwijać swoje przedsiębiorstwo i wiąże swoją przyszłość z Mołdawią.

CZYM JEST PODEJŚCIE LEADER?

LEADER jest instrumentem lokalnego rozwoju gospodarczego, który wspiera mieszkańców obszarów wiejskich. Pomaga im określić potrzeby i wykorzystać własny potencjał. Wdrażany jest na terytorium Republiki Mołdawii od 2016 r.
W procesie wdrażania podejścia LEADER powstała Lokalna Grupa Działania „Cismeaua Sudului”, która obejmuje wsie Alexandru Ioan Cuza, Cişmichioi i Etulia, należące do Terytorium Autonomicznego Gagauzji oraz rejonu Kaguł. Ma na celu ożywienie aktywności kulturalnej, poprawę warunków życia, promocję tradycyjnych wartości oraz rozwój turystyki wiejskiej.

INSPIRUJĄCE KOBIETY

Wspólnie z naszym Przedstawicielstwem w Mołdawii publikujemy serię filmów przybliżających sylwetki kobiet związanych z wdrażaniem podejścia LEADER. To działaczki, które zbudowały swoje firmy od podstaw, działają jako menedżerki Lokalnych Grup Działania (LGD), a także zmieniają swoje miejscowości i pokazują, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu rozwój obszarów wiejskich jest możliwy.
Liczny udział aktywnych kobiet w roli menedżerek LGD – kluczowego elementu wdrażania podejścia LEADER – wcale nas nie dziwi. Jesteśmy im wdzięczni za ich entuzjazm i codzienną pracę przy tworzeniu sieci kontaktów, wsparciu lokalnych mieszkańców i motywowaniu społeczności wiejskich.