Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > W Mołdawii ruszył projekt LEADER dla obszarów wiejskich

W Mołdawii ruszył projekt LEADER dla obszarów wiejskich

Mołdawski Projekt LEADER dla Obszarów Wiejskich (Moldova Rural LEADER Project, MRLP) został zainaugurowany jako nowa wspólna inicjatywa USAID Moldova, Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Polskiej Pomocy.

Oficjalne otwarcie nastąpiło 22 września. Za pośrednictwem internetu wzięli w nim udział Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Mołdawii, Scott Hocklander, Dyrektor misji USAID w Mołdawii, Dorin Andros, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Mołdawii oraz Aleksandra Jarosiewicz, Dyrektor Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Ponadto nagranie wideo z wiadomością powitalną nadesłali też Brock Bierman, Młodszy Administrator USAID na Europę i Eurazję oraz Marek Kuberski, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wydarzenie to stanowiło oficjalne rozpoczęcie nowego projektu o budżecie w wysokości 3 milionów dolarów, którego celem jest wdrożenie i promocja podejścia LEADER na obszarach wiejskich Mołdawii. W skali lokalnej MRLP przyczyni się do stworzenia licznych możliwości rozwojowych oraz realizacji szeregu mikro-projektów.

Mołdawski Projekt LEADER dla Obszarów Wiejskich to nowy element procesu rozwojowego, który pomoże wskazać i wykorzystać lokalne zasoby mikro-regionów. Projekt będzie stanowił także wsparcie dla istniejących i przyczyni się do utworzenia nowych Lokalnych Grup Działania (LGD), aktywnych na obszarach wiejskich. Znacząca część środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie lokalnych projektów mających na celu wzmocnienie gospodarki wiejskiej.

Projekt LEADER składa się z czterech elementów:

  • LEADER Inception – utworzenie 16 nowych LGD;
  • LEADER Advancers – zapewnienie wsparcia lokalnym projektom rozwojowym przy współpracy z ok. 12 LGD;
  • LEADER Innovators – pilotaż innowacyjnych instrumentów na rzecz rozwoju gospodarki lokalnej;
  • LEADER Knowledge – analiza skutków procesu rozwojowego.

 

Mołdawski Projekt LEADER dla Obszarów Wiejskich, finansowany ze środków USAID Moldova oraz Polskiej pomocy, wdrażany jest przez Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii  oraz Krajową Sieć LEADER Republiki Mołdawii. Partner strategiczny: Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju regionalnego i Środowiska Mołdawii (MADRE).

 

Skip to content