Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Usługi społeczne w hromadach. Kolejna wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich hromad w Polsce

Usługi społeczne w hromadach. Kolejna wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich hromad w Polsce

W dniach 3-9 listopada 2019 roku odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach projektu Fundacji Solidarności Międzynarodowej „Usługi społeczne w hromadach – wparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie”. Wzięło w niej udział 12 przedstawicieli 7 terytorialnych hromad z obwodu czernihowskiego, a także przedstawicielki Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Asocjacji Połączonych Terytorialnych Hromad.
Wizyty studyjne są jednym z elementów, obok seminariów szkoleniowych, wsparcia ukraińskich samorządów z obwodu czernihowskiego w zakresie przejmowania nowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług społecznych. Ich celem jest zapoznanie się przez ukraińskich specjalistów z polskimi doświadczeniami w zakresie świadczenia pomocy społecznej.

Tym razem grupa odwiedziła instytucje zajmujące się świadczeniem usług społecznych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Wizytę studyjną rozpoczął warsztat przeprowadzony przez Joannę Pęcak-Rajca, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się, jak funkcjonuje system usług społecznych w Polsce i co oznacza „mądra pomoc”. W ramach warsztatu odbyły się również ćwiczenia, które dały możliwość porównania polskiego i ukraińskiego podejścia w zakresie świadczenia usług społecznych w konkretnych przypadkach.

W kolejnych dniach uczestnicy odwiedzili Lubelski Urząd Wojewódzki, gdzie zapoznali się z działaniami realizowanymi przez Wydział Polityki Społecznej, a także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz jednostki odpowiedzialne za świadczenie usług społecznych na szczeblu powiatowym: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku oraz Dom Pomocy Społecznej w Kocku. Następnym bardzo ważnym elementem były wizyty w gminach: Józefów Roztoczański, Łabunie i Tłuszcz (województwo mazowieckie), gdzie uczestnicy zapoznali się z doświadczeniem niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych przez podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, jakimi są w Polsce gminy, a na Ukrainie połączone terytorialne hromady.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content