Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > „Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Iwano-Frankiwsku

„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Iwano-Frankiwsku

Działania zaplanowane w ramach projektu „Media regionalne jako aktywizatorzy integracji europejskiej na Ukrainie” dobiegają końca. W końcu listopada odbędzie się jeszcze podsumowujące spotkanie uczestników projektu, dziennikarzy regionalnych z: Mariupola, Zaporoża, Winnicy, Czerkas, Kropiwnyckiego, Tarnopola, Iwano-Frankiwska.
W dniach 18-20 października w Iwano-Frankiwsku miało miejsce ostatnie działanie w ramach projektu „Ukraina w Europie”, a także wizyta dziennikarzy, uczestników projektu z innych miast, mająca na celu poznanie pozytywnych i ciekawych doświadczeń regionu w zakresie przedsiębiorczości, biznesu, działań społeczno-obywatelskich. Okrągły stół w Iwano-Frankiwsku dotyczył tematyki związanej z działalnością dwóch ważnych, zapoczątkowanych w tym mieście, inicjatyw realizowanych tam od 2015 r.: „Tepłe misto” i „Urban space”. Okrągły stół został zorganizowany w byłej fabryce „Propprylad”, wzięły w nim udział organizacje realizujące projekty dla miasta oraz eksperci z platformy „Tepłe misto”. Dokonali oni podsumowania pięcioletniej działalności platformy „Tepłe misto”, tej części, która dotyczyła „Wpływu lokalnych grantowych programów na rozwój miasta Iwano-Frankiwska”. Platforma „Tepłe misto” łączy różne środowiska obywatelskie i biznesowe, które działają na rzecz rozwoju miasta. Platformę założył Jurij Feluk, który wrócił z Kijowa do Iwano-Frankiwska w 2014 roku, po Rewolucji Godności i na fali tej nowej energii zaproponował realizację nowatorskiego pomysłu w Iwano-Frankiwsku. Prace rozpoczęto od realizacji projektu Urban 100 funkcjonującego do dzisiaj, a następnie uruchomiono działalność platformy. „Tepłe misto” współpracuje również z władzami miasta i osiąga sukcesy. W ciągu pięciu lat istnienia, platforma sfinansowała 14 projektów na sumę około 40 mln UAH. Wśród nich są projekty społeczne, kulturalne, zagospodarowania przestrzeni miejskiej i obywatelskie. Wszystkie, zgodnie z założeniem twórców i statutu platformy, miały na celu rozwój miasta i dobro jego mieszkańców.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość odwiedzić miejsca, w których realizuje się tzw. dobre praktyki. Jednym z ciekawszych miejsc była wieś Obertyn, w regionie Iwano-Frankiwska. We wsi działa od niedawna wytwórnia suszu „Fajni jabka”. Jest to tak zwane przedsiębiorstwo społeczne. Nie ma jednego właściciela, a cały dochód przeznaczony jest na rozwój wsi. Jest to to samo założenie na którym opiera się inicjatywa „Urban 100” w Iwano-Frankiwsku przeniesione do warunków wiejskich Również we wsi Obertyn od lipca br. funkcjonuje innowacyjny na Ukrainie dom opieki nad niepełnosprawnymi, w którym czwórka takich osób żyje samodzielnie pod opieką asystentów społecznych. Mogą oni, w zależności od możliwości i umiejętności, wykonywać różnego rodzaju prace zarobkowe.

Innowacyjność polega również na tym, że baza zabezpieczenia finansowego pochodzi z budżetu państwa. Osobom niepełnosprawnym natomiast ten typ domu opieki, według słów jego pomysłodawcy – Jurija Futerki, umożliwia pewną samodzielność i rozwija poczucie, że są potrzebni. Dwie z kobiet mieszkających w domu opieki maluje obrazy, ostatnio kilkanaście ich prac zakupiła galeria w Kijowie. Ta forma innowacyjna na Ukrainie jest formą opieki rozpowszechnioną w krajach UE.

Dziennikarze regionalni odwiedzili również jedną z najnowocześniejszych w Europie wytwórnię części zamiennych produkowanych do samochodów– „Karpaty”. Zakład produkuje części dla europejskich marek samochodowych: Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Mercedes.
Ostatnim punktem była wizyta dziennikarzy w Centrum Dziedzictwa Kolejki Wąskotorowej we wsi Wyhoda, zaprojektowanym i stworzonym w ramach projektu międzyregionalnego UE. Centrum jest jednym z najnowocześniejszych na Ukrainie, świetnie wyposażonym, stwarzającym interaktywne możliwości poznania zarówno karpackiej przyrody jak i historii kolejki wąskotorowej funkcjonującej w XIX w. oraz w pierwszej połowie XX wieku.

Linki do wybranych materiałów informujących i prasowych:

Źródło: https://www.facebook.com/viktoriiatalashkevych

Źródło: https://www.facebook.com/viktoriiatalashkevych

Partnerem FSM w realizacji projektu jest ukraińskie Stowarzyszenie Towarzystwo Lwa.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Skip to content