Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Konsultacje prawne dla Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy

Konsultacje prawne dla Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy

W dniach 26-27 września 2019 roku, w Kijowie, odbyły się konsultacje polskich i ukraińskich ekspertów dotyczące przygotowania aktów wykonawczych niezbędnych do implementacji ustawy „O usługach społecznych”, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Spotkanie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej ze środków Polskiej Pomocy „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej Ukrainy”.
W konsultacjach Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy było reprezentowane przez czterech ekspertów: Wiktorię Hałajduk, Ołeksandrę Hrycewycz, Irynę Pinczuk i Ołenę Fartuszną, a także konsultanta Ministerstwa – Serhija Kurianowa. Ukraińskiemu ministerstwu doradzała czwórka specjalistów w dziedzinie usług społecznych z Polski: Mirosław Olczak (konsultant projektu FSM) oraz Krzysztof Bejmert, a także Iwona Kunce i Przemysław Weszczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Głównym zagadnieniem omawianym podczas konsultacji była kwestia oceny potrzeb w świadczeniu usług społecznych przez hromady, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stosownym rozporządzeniu Ministerstwa Polityki Społecznej. W trakcie spotkań określono podstawowe zasady przygotowania rozporządzenia ministerstwa dotyczącego instrukcji postępowania przez zjednoczone hromady w zakresie określania potrzeb świadczenia usług społecznych. Rozpoczęto także formułowanie niektórych jego szczegółowych punktów. Ponadto ustalono dokładny plan działań na najbliższe dni i podzielono role między polskich i ukraińskich ekspertów.
Kolejne etapy konsultacji będą miały wymiar praktyczny. Będą polegały na zleceniu hromadom z obwodu czernihowskiego zastosowania metody badania potrzeb omówionej podczas konsultacji. W oparciu o rezultaty pilotażowego zastosowania instrumentu badania potrzeb, Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy planuje zatwierdzić ostateczną treść rozporządzenia.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content