Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Poszukujemy Eksperta ds. Polskiego Systemu Pomocy Społecznej

Poszukujemy Eksperta ds. Polskiego Systemu Pomocy Społecznej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

poszukuje EKSPERTA ds. POLSKIEGO SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ

– dot. wsparcia dwóch wizyt studyjnych dla przedstawicieli ukraińskich samorządów do Polski.

Nr ogłoszenia: 2019/UA/03

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia

Wymiar pracy: 10 dni roboczych na terenie Polski, związanych z wyjazdem poza Warszawę

Terminy realizacji zadania: 9.09-13.09.2019 r. oraz 30.09-4.10.2019 r.

Opis zadania: Fundacja Solidarności Międzynarodowej, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych od kilku lat aktywnie wspiera reformę decentralizacyjną na Ukrainie. Reforma decentralizacyjna zakłada, że wzmocnione ukraińskie gminy (hromady) będą m.in. przejmowały zadania w zakresie pomocy społecznej. W ramach realizowanego projektu Fundacja zorganizuje m.in. dwie wizyty studyjne do Polski dla przedstawicieli samorządów z obwodu czernihowskiego. Celem wizyt jest zapoznanie uczestników z polskim systemem pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń w prowadzeniu zadań i organizacji pomocy społecznej przez gminy.

Obowiązki eksperta:

– przeprowadzenie wykładu wprowadzającego na temat polskiego systemu opieki i polityki społecznej (z uwzględnieniem wszystkich szczebli) – dla uczestników wizyt studyjnych;

– skonsultowanie programów wizyt, które zostaną przygotowane przez koordynatora projektu;

– moderacja / facylitacja dwóch wizyt studyjnych do Polski dla przedstawicieli ukraińskich samorządów (każda grupa po max 18 osób).

Wymagania:

doskonała znajomość polskiego sytemu pomocy społecznej, w tym min. 3 – letnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu programów pomocy społecznej w gminach, dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego oraz doświadczenia w moderacji/facylitacji wizyt studyjnych.

Oferujemy:

wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom i zaangażowaniu czasowemu; ponadto pokryjemy koszty logistyczne związane z udziałem eksperta w w/w wizytach studyjnych.

Zgłoszenie:

zainteresowanych ekspertów prosimy o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. e-mailem na adres praca_fsm@solidarityfund.pl

W tytule zgłoszenia proszę wpisać nr ogłoszenia, a w treści umieścić:

  1. CV wraz z danymi kontaktowymi.
  2. Potwierdzenie dostępności w w/w terminach wizyt studyjnych.
  3. Wskazanie oczekiwań finansowych w walucie PLN brutto w przeliczeniu na dzień roboczy.

Wybór eksperta:

Przy ocenie zgłoszeń Fundacja będzie brała pod uwagę kwalifikacje eksperta, dostępność eksperta w w/w terminie wizyt studyjnych oraz oczekiwania finansowe.

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru eksperta zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej osobom, które prześlą swoje zgłoszenie.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

 

 

Skip to content