Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Usługi społeczne na Ukrainie: Seminaria szkoleniowe dla przedstawicieli połączonych terytorialnych hromad

Usługi społeczne na Ukrainie: Seminaria szkoleniowe dla przedstawicieli połączonych terytorialnych hromad

W ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie” Fundacja Solidarności Międzynarodowej, oprócz działań na szczeblu centralnym, aktywnie wspiera ukraińskie samorządy – połączone terytorialne hromady. Jednym z elementów tego wsparcia są seminaria szkoleniowe pod tytułem „Doskonalenie zarządzania usługami pomocy społecznej w ukraińskich hromadach”, które odbywają się w Czernihowie. Projekt przewiduje trzy dwudniowe spotkania dla przedstawicieli 16 połączonych terytorialnych hromad z obwodu czernihowskiego.

Seminaria prowadzone są przez polskich ekspertów – Katarzynę Rostek i Mirosława Olczaka, którzy przekazują swoją wiedzę i dzielą się doświadczeniem na temat świadczenia, analizy i prognozowania potrzeb w zakresie usług społecznych. W pierwszym warsztacie wzięła również udział Pani Wiktoriia Halajdyuk – ekspertka z Dyrektoriatu Socjalnych Usług oraz Integracji w Ministerstwie Polityki Społecznej Ukrainy. Opowiedziała o zmianach planowanych w nowej redakcji Ustawy o usługach społecznych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Dotychczas odbyły się już dwa seminaria. Podczas ostatniego, uczestnikom przedstawione zostały także założenia „Funduszu Małych Projektów – Ukraina 2019”, w ramach którego można uzyskać środki na realizację projektów związanych z poprawą jakości świadczenia usług społecznych w hromadach z obwodu czernihowskiego.

Seminaria są organizowane w partnerstwie z Asocjacją Zjednoczonych Terytorialnych Hromad, a cały projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy na rzecz rozwoju Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content