Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) przedterminowych  wyborów parlamentarnych na Ukrainie (21 lipca 2019 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.
Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych (STO) planowany jest orientacyjnie od 17 do 24 lipca 2019 r. .

Wymagania:

  • ukończone 18 lat;
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
  • znajomość języków angielskiego i ukraińskiego/rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
  • zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
  • kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Ukrainy.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Ukrainy, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów. Kandydatom bez doświadczenia w obserwacji wyborów rekomendujemy ukończenie kursu on-line.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Kijowa, pobytu na Ukrainie (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 czerwca 2019 r. do godz.10.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 25 czerwca 2019 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content