Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie

Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na długoterminowych (LTO) obserwatorów przedterminowych  wyborów parlamentarnych na Ukrainie (21 lipca 2019 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.
Wyjazd obserwatorów długoterminowych (LTO) planowany jest orientacyjnie od 16 czerwca do 30 lipca 2019.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat;
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
  • znajomość języków angielskiego i ukraińskiego/rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
  • doświadczenie w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnych OBWE/ODIHR (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej);
  • Zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
  • kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Ukrainy.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Ukrainy, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów. Kandydatom bez doświadczenia w obserwacji wyborów rekomendujemy ukończenie kursu on-line.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Kijowa, pobytu na Ukrainie (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2019 r. do godz.12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 6 czerwca 2019 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content