Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Oświadczenie FSM w związku z medialnymi doniesieniami w sprawie finansowania portalu Karta’97

Oświadczenie FSM w związku z medialnymi doniesieniami w sprawie finansowania portalu Karta’97

Oświadczenie w sprawie wsparcia dla portalu Karta’97

Oświadczenie w PDF

Fundacja Solidarności Międzynarodowej nie podjęła decyzji dotyczącej dofinansowania dla Karty’97 w 2019 roku ani tym bardziej wysokości tego dofinansowania, i nie zakomunikowała żadnej decyzji kierownictwu portalu. FSM zadeklarowała natomiast gotowość dalszego wsparcia portalu, podjęła próbę rozpoczęcia dialogu z Kartą’97 na temat możliwych form i zasad tegorocznej współpracy w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz dostępnych środków. Nie jest prawdą rozpowszechniana przez panią Natalię Radzinę informacja na temat wysokości możliwego dofinansowania dla Karty’97 w 2019 r. Ostateczna wysokość wsparcia uzależniona jest od kształtu projektu, możliwości FSM oraz gotowości do współpracy ze strony Karty, w tym poddania się procedurom obowiązującym wszystkich partnerów FSM. Dyskusja wywołana przez panią Radzinę jest próbą wywierania presji na FSM w rozmowach dotyczących tegorocznej współpracy i będzie utrudniać osiągnięcie porozumienia.

Kontynuując działania na rzecz partnerów białoruskich, FSM poszukuje satysfakcjonujących dla obu stron formuł współpracy. Fundacji zależy, aby były one jak najbardziej skuteczne i odpowiadały trudnym warunkom, w jakich funkcjonują tamtejsze niezależne środowiska, a jednocześnie – były zgodne z polskim porządkiem prawnym. Wsparcie dla Karty’97 należy postrzegać z tej perspektywy.

Fundacja wspiera wiele niezależnych instytucji białoruskich. Większość z nich ma zdywersyfikowane źródła finansowania, co znacznie ułatwia funkcjonowanie i pozwala uniknąć wzajemnie niekorzystnego uzależnienia między donorem a beneficjentem. Portal Karta’97 w ostatnich latach utracił wsparcie innych donorów, nie udało mu się również pozyskać żadnych innych zewnętrznych środków. Mimo niechętnego podejścia innych donorów do Karty’97, FSM zaproponowała kierownictwu portalu pomoc w dywersyfikacji źródeł dofinansowania w tym roku. Propozycja ta została jednak przez Kartę’97 odrzucona.

Mimo jak dotąd niekonstruktywnej postawy redakcji Karty’97 i wywołania publicznej debaty na temat jej finansowania, Fundacja pozostaje otwarta na dalszy dialog z portalem w celu ustalenia możliwych form i wysokości tegorocznego wsparcia.

Z poważaniem

Maciej Falkowski

Prezes Zarządu

Skip to content