Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Dołącz do naszego zespołu! Młodszy/a specjalista/ka

Dołącz do naszego zespołu! Młodszy/a specjalista/ka

Nr oferty 2019/1

Stanowisko: młodszy/a specjalista/ka (1 etat)

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę (okres próbny: 3 miesiące).

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie

Termin rozpoczęcia pracy: 4 marca 2019 r.

Zakres zadań:

 • Wspieranie realizacji projektów własnych FSM w Gruzji i w innych państwach Partnerstwa Wschodniego (1/2 etatu);
 • Wsparcie administracyjno-biurowe w biurze FSM w Warszawie (1/2 etatu);

Wymagania:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa z obszaru Partnerstwa Wschodniego;
 • doskonała znajomość specyfiki obszaru postsowieckiego, w szczególności sytuacji polityczno-społecznej w państwach Partnerstwa Wschodniego;
 • doświadczenie w realizacji projektów dla lub na obszarze państw Partnerstwa Wschodniego (mile widziane referencje);
 • dobra znajomość języka angielskiego, rosyjskiego; bardzo dobra znajomość języka polskiego, znajomość języków używanych na obszarze państw Partnerstwa Wschodniego, w szczególności gruzińskiego, będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność pracy zespołowej, w zróżnicowanym środowisku, wrażliwość na uwarunkowania kulturowe i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy w sposób gwarantujący wywiązywanie się z terminów;
 • bardzo dobra znajomość nowych technologii, w tym środowiska Microsoft oraz Google;
 • kreatywność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne, zwłaszcza w zakresie dbałości o skuteczny i terminowy obieg dokumentów;
 • sumienność w wykonywaniu zadań;
 • prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem;

Oferujemy:

 • pracę przy innowacyjnych programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;
 • perspektywę rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole, w rozwijającej się instytucji;
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i umiejętności.

Zgodnie w z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty mieści się w zakresie od 3500 do 5000 zł brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 20 lutego 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl następujących dokumentów:

Curriculum Vitae; listu motywacyjnego (maks. 3000 znaków).

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Skip to content