Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Poprawa jakości ochrony środowiska w Rudeckiej Połączonej Hromadzie

Poprawa jakości ochrony środowiska w Rudeckiej Połączonej Hromadzie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w ramach działań własnych zrealizowała projekt, którego celem była poprawa jakości ochrony środowiska w Rudeckiej Połączonej Hromadzie (obwód lwowski). W ramach projektu zostały zamontowane wiaty, kontenery oraz kosze na śmieci umożliwiające segregację odpadów na terytorium hromady. W ten sposób działania projektu wpisały się w strategię lokalnych władz, które w ubiegłym roku zainwestowały w specjalistyczny samochód do odbioru posegregowanych odpadów – posegregowane odpady są następnie sprzedawane komercyjnym firmom. Takie podejście pozwala hromadzie na uzyskiwanie dodatkowych dochodów na pokrycie kosztów utylizacji odpadów oraz ogranicza problemy związane ze składowaniem odpadów na wysypiskach śmieci (problem rozrastających się wysypisk śmieci jest na Ukrainie powszechny).

Działaniom inwestycyjnym towarzyszył moduł edukacyjny, w ramach którego władze hromady przeprowadziły kampanię informacyjną wśród mieszkańców na temat zasad segregowania śmieci oraz korzyści płynących z segregacji. Urzędnicy, we współpracy ze szkołami przeprowadzili także działania edukacyjne w szkołach oraz zorganizowali konkurs dla uczniów pt. „Sortuj śmieci by żyć bez śmieci”. Do konkursu zgłoszono 35 prac. Prace ukazywały jak wg dzieci powinny wyglądać czyste ulice i skwery oraz ostrzegały przed skutkami zaśmiecania środowiska. 26 listopada w Urzędzie Miasta Rudki ogłoszono zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zajęły uczennice szkoły podstawowej ze wsi Czaikowiczi, które nakręciły film, zachęcający do segregacji śmieci. Zwyciężczyniom gratulujemy!

Zwycięski film można obejrzeć tutaj

Skip to content