Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Urząd municypalitetu Tskaltubo rozpoczyna przygodę z budżetem partycypacyjnym!

Urząd municypalitetu Tskaltubo rozpoczyna przygodę z budżetem partycypacyjnym!

W ramach realizowanego przez Fundację projektu „Budżet partycypacyjny jako narzędzie rozwoju samorządów w Gruzji” trwają przygotowania do wdrożenia procesu budżetu partycypacyjnego w kolejnym gruzińskim municypalitecie – Tskaltubo.

W położonym w Imeretii, w środkowo-zachodniej Gruzji municypalitecie pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego przeprowadzona zostanie na obszarze miejskim – w jego stolicy: mieście Tskaltubo. Na realizację projektów wypracowanych przez mieszkańców władze lokalne przeznaczyły 150 tys. lari (około 225 tys. zł) i pierwszy raz w Gruzji wybór projektów odbędzie się w drodze głosowania mieszkańców.

Zespół roboczy w Tskaltubo, w skład którego weszli przedstawiciele urzędu, rady municypalitetu oraz organizacji pozarządowych przygotowuje obecnie regulamin przebiegu budżetu partycypacyjnego oraz planuje akcję informacyjną wśród mieszkańców. Równocześnie we współpracy z FSM, Stowarzyszenie Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Gruzji (AFODOSU) prowadzi badania potrzeb mieszkańców, których wyniki będą pomocne przy procesie składania, weryfikacji i wyboru projektów budżetu partycypacyjnego.

Jednocześnie trwają szkolenia lokalnych koordynatorów, których zadaniem będzie animowanie procesu i pomoc mieszkańcom w formułowaniu projektów.

W ramach projektu, wdrożenie budżetu partycypacyjnego w Tskaltubo wspierają gruzińscy praktycy mający doświadczenie w realizacji budżetu partycypacyjnego w innych regionach Gruzji: w Marneuli i Gori (Iago Tsiklauri i Aslikyan). W imieniu Fundacji proces w Tskaltubo monitoruje asystent koordynatorki projektu – Volodia Abramiuk, który służy wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

Szczegóły o procesie w Tskaltubo znajdziesz tutaj (jęz.gruziński).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony Facebook

Skip to content