Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Wizyta studyjna Białorusinów na Podlasiu

Wizyta studyjna Białorusinów na Podlasiu

W dniach 20-26 maja w województwie podlaskim w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Mińsku oraz Fundację Solidarności Międzynarodowej przebywała grupa 33 osób z Białorusi. Celem wizyty, która była finansowana przez UE w ramach programu „Wsparcie rozwoju lokalnego w Republice Białoruś”, było zapoznanie białoruskich uczestników z polskimi doświadczeniami jeśli chodzi o rozwój lokalny, przede wszystkim w zakresie turystyki oraz współpracy władz lokalnych, biznesu i organizacji pozarządowych. Grupa odwiedziła m.in. Białystok, Korycin, Janów, Suchowolę, Augustów i Supraśl. Odbyła spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, samorządów, Lokalnych Grup Działania, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego, odwiedziła szereg miejscowych przedsiębiorstw.

Skip to content