Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Budżet partycypacyjny w Gruzji!

Budżet partycypacyjny w Gruzji!

Spotkanie poświęcone ewaluacji budżetów partycypacyjnych w Gruzji odbyło się 30 kwietnia i 1 maja w Tbilisi. Wzięli w nim udział gruzińscy praktycy – osoby związane z tym narzędziem w ostatnich latach – przedstawiciele municypalitetów, organizacji pozarządowych, a także władz centralnych. W spotkaniu uczestniczyły też przedstawicielka FSM w Gruzji – Elżbieta Świdrowska i koordynatorka projektu – Urszula Majewska.

Celem spotkania było podsumowanie doświadczeń związanych z budżetem partycypacyjnym, który po raz pierwszy zastosowano w Gruzji w 2015 roku w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Uczestnicy spotkania przeanalizowali dotychczasowe procesy i wymienili się doświadczeniami. Rozmawiano także o standardach i celach budżetu partycypacyjnego w perspektywie dalszego rozwoju tego narzędzia i wprowadzenia go w nowych municypalitetach.  Uczestnicy przedyskutowali możliwość wprowadzenia zapisów legislacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego, jako elementu reformy samorządowej w Gruzji.

Spotkanie poprowadził ekspert z Ukrainy, Leonid Donos, praktyk budżetu partycypacyjnego, a także koordynator projektu wpierającego ukraińskie miasta we wprowadzaniu tego narzędzia. Dzięki temu uczestnicy spotkania poznali również ukraińskie doświadczenia, które oparte są na polskim modelu budżetu partycypacyjnego.

Spotkanie w Tbilisi było jednocześnie pierwszym  w nowym cyklu działań, których celem ma być dalszy rozwój narzędzia budżetu partycypacyjnego w Gruzji. Do tej pory, przy wsparciu środków z programu Polskiej Pomocy,  budżet partycypacyjny został przeprowadzony w regionach Marneuli, Saczchere, Bordżomi oraz w mieście Gori.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content