Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wspieramy rozwój budżetu partycypacyjnego w Gruzji

Wspieramy rozwój budżetu partycypacyjnego w Gruzji

Szkolenia z monitoringu, wsparcie procesów budżetu partycypacyjnego, praca Rady ekspertów to niektóre z działań jakie trwają od kwietnia w ramach projektu „Rozwój budżetu partycypacyjnego jako element wzmocnienia samorządu w Gruzji” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w partnerstwie z Fundacją Inna Przestrzeń i organizacją One Caucasus.

Pierwszym z przeprowadzonych działań były spotkania robocze w czterech zaangażowanych w projekt samorządach – Saczchere, Gori, Marneuli i Bordżomi i przygotowanie z nimi planów działań i współpracy. Następnie na przełomie kwietnia i maja w Telawi odbyło się szkolenie dla  jedenastu przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem budżetu partycypacyjnego w Gruzji. Celem treningu było przygotowanie ich do roli tutorów, którzy mają wspierać władze lokalne w procesie wdrażania budżetu obywatelskiego oraz jego monitorowania. Profesjonalni trenerzy i praktycy z Polski, Gruzji i Ukrainy, zapoznali uczestników z zasadami prowadzenia spotkań z mieszkańcami, technikami pracy w grupach, praktycznymi zagadnieniami skutecznej komunikacji z mieszkańcami na różnych etapach realizacji budżetu partycypacyjnego. Uczestnicy mieli również okazję poznać standardy tego procesu w Polsce, na przykładzie Dąbrowy Górniczej, jak również przeanalizować dotychczasowe działania i plany rozwoju budżetu partycypacyjnego w Gruzji.  Tak przygotowani tutorzy w czerwcu trenowali swoje umiejętności przy wsparciu samorządów  we wdrażaniu rozpoczętych w tym roku budżetów partycypacyjnych.

W Gori już po raz drugi mieszkańcy mogą decydować o wydatkowaniu ponad 5% miejskiego budżetu. Do 25 lipca 2017 r. trwało składanie projektów, wpierane akcją edukacyjno – informacyjną. Lokalni koordynatorzy oraz pracownicy urzędu pomagali mieszkańcom w formułowaniu swoich pomysłów. Wszystkie zgłoszone projekty są obecnie weryfikowane przez urzędników. Władze Saczchere zdecydowały, że w tym roku pilotażowo budżet partycypacyjny odbędzie się w trzej jednostkach – Korbouli, Nigozeti i Szomacheti. Tu również mieszkańców wpierają lokalni koordynatorzy. Odbyło się wiele spotkań wyjaśniających cały proces, a specjalny trening jak pisać projekty przeprowadził ekspert z Gori. Nowy model budżetu partycypacyjnego jest wprowadzany również w Bordżomi, którego działania skupiają się głównie na wspólnym wyznaczaniu priorytetów i wypracowywaniu projektów urzędu z mieszkańcami. Samorząd chce w ten sposób kształtować cały swój budżet oraz tak zwany projekt priorytetów. Jako dodatkowy element zostały wprowadzane badania problemów i priorytetów wśród mieszkańców, które następnie powprowadzane są do specjalnego systemu elektronicznego. Znajdą się w nim również wypracowywane do końca lipca projekty mieszkańców z każdej z wydzielanych 6 stref. Cały proces budżetu partycypacyjnego w Bordżomi wspierają doświadczeni eksperci z Gori i Marneuli.

Trwają również prace powołanej w końcu kwietnia w ramach projektu Rady ekspertów, która ma za zadanie m.in. zebranie dotychczasowych doświadczeń związanych z partycypacją mieszkańców w Gruzji i wspieranie procesów wdrażania budżetu partycypacyjnego. Rada pracuje także nad propozycją zapisów legislacyjnych dotyczących wprowadzenia budżetu partycypacyjnego do Kodeksu Samorządowego Gruzji. Ideę tą wspierają także inne organizacje, które udało się namówić do wspólnej pracy, m.in. The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) oraz The Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA). Wypracowane przez Radę propozycje będą konsultowane z organizacjami i instytucjami oraz samorządami zaangażowanymi w partycypacyjne procesy i działalność rozwijającą samorządność lokalną w Gruzji. Praca Rady jest połączona także z opracowaniem  modułu dla budżetu partycypacyjnego do systemu definiowania priorytetów i zarządzania budżetem w jednostkach samorządu jaki obecnie wprowadzany jest w Gruzji przez Stowarzyszenie Finansistów Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego Gruzji (AFODOSU). Testowanie tego systemu trwa przy okazji procesu budżetu partycypacyjnego w Bordżomi.

W czerwcu i lipcu w trzech gruzińskich samorządach miały ponadto miejsce wspólne dla władz i społeczników szkolenia z zakresu monitoringu. Zakończył się również pilotaż planowania z mieszkańcami projektu wybranego w 2016 roku w ramach budżetu partycypacyjnego w Marneuli. Polski i gruziński architekt pracowali z mieszkańcami nad zmianami parku w 7-tysięcznej wsi Cereteli. Podczas trzydniowych warsztatów wspartych wywiadami z lokalną społecznością powstał projekt, który ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku.

Poniżej projekt zagospodarowania przestrzeni Placu 9 kwietnia w miejscowości Cereteli wypracowany z mieszkańcami pod okiem Jakuba Snopka, autorstwa Anny Bibilaszwili:

 

 

 

 

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.

 

Skip to content