Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Decentralizacja III – działamy profesjonalnie

Decentralizacja III – działamy profesjonalnie

Na początku czerwca 2017 r. w Ukrainie odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem przedstawicieli polskich i ukraińskich realizatorów projektu pt. „Decentralizacja III – działamy profesjonalnie”.

W ramach wyjazdu realizatorzy spotkali się z partnerami, którzy współpracują z połączonymi gromadami i prowadzą aktywne działania mające na celu doprowadzenie do ich łączenia. Wizyta rozpoczęła się w Kijowie, gdzie udało się zorganizować spotkanie z partnerami z miasta Kijowa i obwodu, następnie w Sumach i Zaporożu realizatorzy spotkali się z tamtejszymi partnerami, a stamtąd udali się do Charkowa, gdzie doszło do spotkania z partnerami z obwodu charkowskiego, donieckiego i ługańskiego.

Zaproponowane w projekcie warsztaty dla przedstawicieli gromad z zarządzania w samorządzie oraz warsztaty dla trenerów z zakresu metodologii planowania strategicznego w gromadach spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem strony ukraińskiej. Podczas dyskusji udało się dostosować harmonogram projektu do możliwości oraz oczekiwań uczestników. Warsztaty odbędą się po wakacjach w miastach obwodowych oraz w Kijowie.

W skład grupy koordynacyjnej weszli Andrij Neczyporuk (Towarzystwo Lwa) i Elnur Alijew (Centrum Rozwoju Gromad „Perspektywa”) oraz Paweł Mentelski i Jarosław Bittel (Terra Humana).

Na zdjęciu od lewej: Elnur Alijew, Jarosław Bittel, Paweł Mentelski, Andrij Neczyporuk.
W drodze na spotkanie konsultacyjne do Sum. Grodziszcze Baturyn, fot. archiwum projektu

Projekt pod nazwą „Decentralizacja III – działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie” realizowany jest przez Fundację TERRA HUMANA w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi: Towarzystwem Lwa oraz Centrum Rozwoju Gromad „Perspektywa”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy liderów – osób zarządzających rozwojem gromad w dziedzinie tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania samorządowymi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowania i prowadzenia gospodarki komunalnej, tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przyciągania inwestorów.

Profil projektu na facebooku: https://www.facebook.com/DecentralizationNow.eu/

Zespół projektowy:

Justyna Bittel – koordynatorka (TERRA HUMANA)

Andrij Neczyporuk – koordynator (Towarzystwo Lwa)

Elnur Alijew – ekspert (Centrum Rozwoju Gromad PERSPEKTYWA)

Paweł Mentelski, Jarosław Bittel – trenerzy wiodący (TERRA HUMANA)

Maksym Gołoś (Pruszków),  Edyta Kuczma (Brzozów), Andrzej Kuźmiński (Leszno), Dorota Zbińkowska (Warszawa) – eksperci/ ekspertki samorządowe

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.

Skip to content