Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Kontynuacja projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”

Kontynuacja projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej podpisała z USAID, amerykańską agencją międzynarodowego rozwoju, umowę o przedłużeniu na dwa kolejne lata (31.03.2017-31.03.2019) projektu „Obiektywny obraz procesów związanych z  Układem o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w ukraińskich mediach”. Projekt ten jest realizowany przez FSM, a współfinansowany w ramach środków pochodzących z polskiej pomocy rozwojowej MSZ oraz przez USAID, od 14 września 2015 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i profesjonalnego potencjału ukraińskich mediów regionalnych poprzez rzetelne i zrównoważone naświetlenie problematyki stowarzyszeniowej. Druga edycja ma wspomóc implementację wypracowanej w projekcie Strategii informowania o integracji europejskiej w Ukrainie oraz zaproponowane w Planie Implementacyjnym  mechanizmy komunikowania informacji o Układzie Ukraina-UE przez media.  Dokumenty te określają głównych odbiorców informowania o Układzie, kluczowe działania, jakie powinny zostać podjęte przez struktury państwowe oraz rolę mediów i organizacji pozarządowych w tym procesie. Druga edycja projektu, podobnie jak pierwsza, jest skierowana do regionalnych mediów i dziennikarzy, ze szczególnym uwzględnieniem regionów wschodniej i południowej Ukrainy. Obejmuje m.in. cykl specjalistycznych szkoleń dla dziennikarzy, wizyty studyjne, stworzenie cyklicznych mechanizmów spotkań i konsultacji: dziennikarze regionalni – Biuro ds. integracji europejskiej przy wicepremier ds. integracji europejskiej i współpracy euroatlantyckiej, przygotowanie serii materiałów poświęconych Układowi Stowarzyszeniowemu Ukraina-UE w mediach regionalnych. Partnerami w projekcie są dwie ukraińskie organizacje pozarządowe, Internews-Ukraina i Towarzystwo Lwa.

Skip to content